แผนธุรกิจอินดีม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนธุรกิจ-อินดีม_๑๙๐๘๒๐_0014-1024x724.jpg


รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนธุรกิจ-1024x768.jpg

วิธีสมัครสมาชิก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเลย !


การเริ่มต้นทำธุรกิจสมัครเป็นสมาชิกจากลิงค์ที่ผู้แนะนำส่งให้ และชำระเงินค่าสมัครสมาชิกจำนวน 350 บาท  แต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นของบริษัท คือฟรีค่าสมัคร หลังจากนั้นสมัครสมาชิกแล้วจะสามารถสร้างรายได้โดยที่สมาชิกต้องเลือกชุดสินค้าตามความสะดวกและสมัครใจของสมาชิก โดยยึดผลตอบแทนในการสร้างรายได้กับบริษัทเป็นหลัก

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนธุรกิจ-อินดีม_๑๙๐๘๒๐_0013-1024x724.jpg

หลังจากสมัครแล้วและซื้อชุดสินค้าตามความสมัครใจของสมาชิกแล้วจะมีคะแนนของติดตัวกับสมาชิก และเครือข่ายของผู้บริโภคเกิดขึ้น คะแนนของนักธุรกิจ ไซส์ S คือ 500 คะแนน ไซส์ L คือ 5,000 คะแนน และสามารถเริ่มต้นสร้างรายได้กับบริษัทอินดีม การสร้างรายได้กับบริษัทอินดีมบริษัทแบ่งจ่ายให้กับสมาชิกถึง 6 ข้อรายละเอียดดังนี้

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนธุรกิจ-อินดีม_๑๙๐๘๒๐_0012-1024x724.jpg

1.รายได้จากการสร้างองค์กร  โดยมีข้อกำหนดของการสร้างรายได้ข้อนี้ ตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนดโดยขึ้นอยู่กับชุดสินค้าในชุดสมัครที่สมาชิกเลือกซื้อตั้งแต่แรก โดยสมาชิกที่เลือกซื้อสินค้าในชุดสมัครเริ่มต้นที่มูลค่า 2,500 บาทขึ้นไป สามารถสร้างรายได้ข้อนี้สูงสุดที่บริษัทกำหนดและจ่ายให้ไม่เกิน 5,200 บาทต่อวัน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนรายได้03-1024x724.jpg

รายได้ข้อ 1 หากสมาชิกที่เลือกซื้อชุดสินค้าเริ่มต้นราคาอยู่ที่ 21,000 บาทเรียกว่านักธุรกิจ ไซส์ L บริษัทจะแบ่งผลตอบแทนในการสร้างองค์กรของนักธุรกิจ ไซส์ L สูงสุดต่อวัน วันละไม่เกิน 40,000 บาทต่อวัน การคิดคำนวณรายได้คิดจากคะแนนของสมาชิกตามรูป

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนธุรกิจ-อินดีม_๑๙๐๘๒๐_0011-1024x724.jpg

เมื่อสมาชิกมีการสร้างองค์กรเครือข่ายของบริโภคเกิดขึ้น เมื่อสมาชิกเลือกซื้อชุดสินค้าในชุดสมัครจะมีคะแนนเกิดขึ้น และทุกๆ 500 คะแนนทางซ้ายและขวาจะถือว่าครบคุณสมบัติตามบริษัทกำหนดเรียกว่า 1 Cycle บริษัทจะจ่ายให้ cycle ละ 400 บาท เช่น หากเราสร้างองค์กรส่งต่อการเป็นผู้บริโภคทางซ้ายและขวาในไซค์ S ทั้งคู่เกิด 1 Cycle บริษัทจะคิดผลตอบแทนในกับเราอยู่ที่ 400 บาท แต่หากเราสร้างองค์กรเป็นนักธุรกิจ ไซส์ L ทั้งซ้าย และขวา จะเกิดทั้งหมด 10 Cycle เพราะเกิดสมดุลของ 5000 คะแนนทางซ้ายและขวา บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนอยู่ที่ 4000 บาท เป็นต้น

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนธุรกิจ-อินดีม_๑๙๐๘๒๐_0009-1024x724.jpg

2. รายได้จาก All Sale รายได้ข้อนี้เรียกว่า promotion all sale Sponsor สมาชิกจะสามารถสร้างรายได้ข้อนี้ก็ต่อเมื่อทำคุณสมบัติครบ

นักธุรกิจไซค์ S จะมีสิทธิได้รับรายได้ข้อนี้อยู่ที่ 2 % หากสมาชิกทำคุณสมบัติตามบริษัทกำหนดคือ แนะนำโดยตรงให้กับสมาชิกโดยการสร้างองค์กรใต้ล่าง 2 คนทางซ้าย และ2คนทางขวา

ตัวอย่างการคำนวณ เช่น บริษัทมียอดขายทั้งหมดภายในเดือนนั้นอยู่ 10 ล้านบาท นักธุรกิจไซค์ S ทำคุณสมบัติครบ แนะนำต่อสมาชิกแต่ล่าง ทางซ้าย 2คน ทางขวา 2คน

10,000,000 *2%=200,000 นำยอดนี้มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในไซค์ S ที่ทำคุณสมบัติครบทั้งหมดของบริษัท สมมุติ เดือนนั้นมีสมาชิก 10 คนทำคุณสมบัติครบ 200,000/10 = 20,000 บาท บริษัทจะโอนเงิน 20,000 บาทให้กับสมาชิกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนธุรกิจ-อินดีม_๑๙๐๘๒๐_0010-1024x724.jpg

หากเป็นนักธุรกิจไซค์ L จะมีสิทธิได้รับรายได้ข้อนี้อยู่ที่ 5 % หากสมาชิกทำคุณสมบัติครบตามบริษัทกำหนดคือ แนะนำโดยตรงให้กับสมาชิกโดยการสร้างองค์กรใต้ล่าง 1 คนทางซ้าย และ 1 คนทางขวา

ตัวอย่างการคำนวณ เช่น บริษัทมียอกดขายทั้งหมดภายในเดือนนั้นอยู่ 10 ล้านบาท นักธุรกิจ ไซส์ L ทำคุณสมบัติครบ แนะนำต่อสมาชิกแต่ล่าง ทางซ้าย 1 คน ทางขวา 1 คน

10,000,000 *5%=500,000 นำยอดนี้มาหารด้วยจำนวนสมาชิกใน ไซส์ L ที่ทำคุณสมบัติครบทั้งของบริษัท สมมุติ เดือนนั้นมี 10 คน 500,000/10 = 50,000 บาท บริษัทจะโอนเงินให้กับสมาชิก 50,000 ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนธุรกิจ-อินดีม_๑๙๐๘๒๐_0008-1024x724.jpg

3. รายได้ข้อที่ 3 จะเกิดจากการบริโภคสินค้าซ้ำภายในเดือนนั้นๆใต้องค์กร 20 ชั้นลึกตามตาราง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนธุรกิจ-อินดีม_๑๙๐๘๒๐_0007-1024x724.jpg

รายได้ข้อนี้จะเกิดขึ้นกับสมาชิกที่ซื้อสินค้าซ้ำซึ้งจะเป็นสินค้าชนิดใด้ก็ได้ตามความชื่นชอบ และสมัครใจ โดยเลือกซื้อสินค้าซ้ำตามมูลค่าที่บริษัทกำหนด ทุกๆ 1,000 / 3,000 / 5,000 บาทโดยบริษัทจะแบ่งผลประโยชน์ให้กับสมาชิกคำนวณตามจำนวนสมาชิกใต้ล่างองค์กรลึกลงไป20ชั้นลึก โดยไม่คำนึกถึงการแนะนำนำ  ใครจะแนะนำก็ได้แต่ต้องเป็นสมาชิกภายใต้องค์กรของเรา เช่น ตัวเราเลือกซื้อซ้ำที่ 1,000 บาทเราจะได้ผลตอบแทนจากบริษัทรหัสละ 20 บาท จากจำนวนสมาชิกใต้ล่าง หากสมาชิกใต้ล่างมีจำนวน 1,000 คน

ภายในเดือนนั้นบริษัทจะคำนวณผลตอบแทนในเราอยู่ที่ 20*1,000=20,000 บาท คำนวณและจ่ายให้กับสมาชิกในวันศุกร์ที่สองของเดือนถัดไป ซึ่งรายได้ข้อนี้ถือได้ว่าเป็นรายได้แบบ Passive income เพราะเมื่อเราสร้างองค์กรของผู้ซื้อไปได้สักช่วงเวลาหนึ่งมีสมาชิกใต้ล่างจำนวนมากพอสมควร เราสามารถหยุดแนะนำได้เรา    แค่รักษาคุณสมบัติคือการซื้อซ้ำก็สามารถรับรายได้ข้อนี้ได้ต่อเนื่องและตลอดไป

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนธุรกิจ-อินดีม_๑๙๐๘๒๐_0006-1024x724.jpg

และการรับรายได้จากการซื้อซ้ำก็ไม่ซับซ้อนเหมือนบริษัทอื่นๆ ไม่ว่าเราจะแนะนำตรงหรือมีคนในองค์กรโยนทีมงานลงมา หากอยู่ใต้เครือข่ายเรา เราก็สามารถรับรายได้ข้อนี้ได้ แม้องค์กรจะโตข้างเดียวก็ตาม

4. รายได้จากการสุ่มแจกของบริษัทหากเราทำซื้อซ้ำ รายได้ข้อนี้เกิดขึ้นจากการสุ่มแจกตามบริษัทกำหนด โดยแบ่งยอดสุ่มแจกมาจากยอกขายทั้งหมดของบริษัทภายในเดือนนั้นๆแบ่งออกมา 3 % แล้วสุ่มแจกให้กับสมาชิกที่ซ้ำตามอัตราที่บริษัทกำหนด

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนธุรกิจ-อินดีม_๑๙๐๘๒๐_0005-1024x724.jpg

ยกตัวอย่าง เช่นภายในเดือนนั้น บริษัทมียอดขายจากการขายสินค้าทั้งเดือนอยู่ที่ 10 ล้านบาท 3% ของ10ล้านคือ 300,000 บาท บริษัทจะนำเงิน 300,000 บาทมาคิดต้องเป็น 100% สุ่มแจกให้กับสมาชิกที่ซื้อซ้ำ 1,000 บาทสุ่มแจกให้ 65% กับสมาชิกที่ซื้อซ้ำทั้งหมด  สมาชิกที่ซื้อซ้ำ ที่ 3,000 บาท สุ่มแจกให้ 20% ของสมาชิกทั้งหมดที่ซื้อซ้ำ 3,000 และสุ่มแจกให้กับสมาชิกที่ซื้อซ้ำ 5,000 บาทสุ่มแจกให้ 15 % ของสมาชิกที่ซื้อซ้ำ 5,000 บาททั้งบริษัท

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนธุรกิจ-อินดีม_๑๙๐๘๒๐_0004-1024x724.jpg

5.รายได้ข้อที่ 5 เรียกว่า Promotion Special All Sale สมาชิกจะได้รับรายได้ข้อนี้เมื่อสมาชิกต้องซื้อซ้ำอย่างน้อย 200PV หรือ 1,000 บาทขึ้นไป จะมีสิทธิลุ้นได้รับรางวัลข้อนี้โดยเทียบกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน หากเลขท้ายสมาชิกสามตัวตรงกับเลขท้ายรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนั้นๆก็ได้รับรางวัลในเงินงวดนี้ได้ โดยแบ่งจ่ายให้กับสมาชิกที่ทำคุณสมบัติครบในจำนวนที่เท่าๆกัน

ยกตัวอย่างการจ่ายในรายได้ข้อนี้ หากภายในเดือนนั้น บริษัทมียอดขายในบริษัททั้งหมด 10 ล้านบาท บริษัทแบ่งมาจ่าย 5 % =10,000,000*5%=500,000 แบ่งจาก 2 งวด งวดล่ะ 2.5% คืองวดละ 250,000 บาทหากมีสมาชิกที่มีเลขท้ายสามตัวตรงกับเลขท้ายรางวัลที่ 1 และสมาชิกคนนั้นซื้อซ้ำอย่างน้อย 1,000 บาท ( 200PV ) สมมุติว่างวดนั้นทีทั้งหมด 5 คนและซื้อซ้ำ บริษัทจะหารให้เงินจำนวนเท่าๆกันคือ 250,000/5 สมาชิกแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ 50,000 บาท เป็นต้น

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนธุรกิจ-อินดีม_๑๙๐๘๒๐_0003-1024x724.jpg

6.รายได้ข้อที่ 6 มาจากการสร้างทีมงานให้ประสบความสำเร็จโดยรายได้จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสมาชิกที่ประสบความสำเร็จแล้วในเดือนนั้นๆ และสามารถสร้างทีมงานใต้ล่างให้มีตำแหน่งตั้งแต่ Manager ขึ้นไป แนะนำตรง ซ้าย 1 คน และขวา 1 คน บริษัทจะแบ่งจ่ายผลตอบแทนตามตำแหน่ง ตั้งแต่ Millionaire เป็นต้นไป

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนธุรกิจ-อินดีม_๑๙๐๘๒๐_0001.jpg

7. รางวัลโปรโมชันพิเศษ – โบนัสการท่องเที่ยว บริษัทจะกำหนดให้มีโบนัสการท่องเที่ยวตามประเทศต่างๆให้กับสมาชิกตามเงื่อนไขของบริษัท

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนธุรกิจ-อินดีม_๑๙๐๘๒๐_0002-1024x724.jpg

✈เที่ยวฟรี…ฟินๆกับอินดีม
🎯 เพียงสะสมคะแนนท่องเที่ยวครบตามกำหนด ก็สามารถเลือกทริปที่ต้องการเดินทางไปกับ “อินดีม”